Prova på cykelpool i din bostadsrättsförening

Under ett år, med början nu i höst, får ett par bostadsrättsföreningar i Stockholms stad möjlighet att låna en cykelpool. Cykelpoolen består av två eldrivna cyklar med lastmöjlighet.

Erbjudandet är helt kostnadsfritt men föreningen åtar sig att:

  • löpande informera alla medlemmar om cykelpoolen
  • förvara cyklarna på en säker och väderskyddad plats (till exempel cykelrum, låst garage eller innergård under tak)
  • svara på enkäter under och efter provperioden
  • dela med sig av erfarenheter

Verkar det intressant?

Anmälan är öppen 26 augusti – 26 september. Gör så här för att anmäla din förening:

  1. Förankra frågan med styrelsen i bostadsrättsföreningen. Det gör du exempelvis genom att använda denna e-postmall.
  2. Anmäl föreningen här.
  3. För att kunna göra ett urval bland de föreningar som anmäler sig vill vi veta hur många i din förening som är intresserade av att prova en cykelpool. När föreningen är anmäld får ni ett bekräftelsemejl med en länk till en kort enkät som ni skickar ut till era medlemmar. Be styrelsen om hjälp med att göra utskicket, de har mejladresser till alla medlemmar.
  4. Uppmuntra dina grannar att svara på enkäten och skicka gärna ut en påminnelse. Enkäten ska ha besvarats senast den 26 september.

När ansökningsperioden är slut kommer två bostadsrättsföreningar väljas ut. Urvalet baseras främst på hur många i er förening som svarat att de vill prova på en cykelpool i enkäten men också på vissa fysiska förutsättningar.

Har du frågor om anmälan? Hör av dig till oss på utanegenbil@stockholm.se.