Om oss

Stockholms stad vill att fler ska välja att gå, cykla och åka kollektivt, men vet också att ibland är bilen bästa alternativet. Satsningen utanegenbil.se visar möjligheterna att resa på olika sätt i Stockholm.

Stockholm växer och förtätas i snabb takt. Vi blir allt fler som ska dela på utrymmet på våra gator, i våra parker och grönområden. Utanegenbil.se visar även på möjligheterna att dela fordon. Genom att dela fordon utnyttjar vi dem mer effektivt och frigör gatuutrymme.

Utanegenbil.se drivs av Miljöbilar i Stockholm vid Miljöförvaltningen, Stockholms stad och Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm. Satsningen genomförs med medel från EU-projektet Eccentric samt Energimyndigheten.

Vill du komma i kontakt med oss som jobbar med utan egen bil kan du skicka e-post till energiradgivning@stockholm.se.

 

Logotyper: Civitas, Miljöbilar i Stockholm, Energi- och klimatrådgivningen