Mörk dag med dåligt väder och en cykel som cyklar mot höger riktning.

Så gör föreningen det lättare att

Leva utan egen bil

I bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening har ofta goda förutsättningar att göra det lättare att leva utan egen bil, till exempel genom att fixa ett bra cykelrum och erbjuda tillgång till delade lastcyklar och bilar.

Vill du att din förening ska starta bilpool?
Gå direkt till delen som handlar om bilpool →

Eller är du mer intresserad av cykelpool?
Gå direkt till delen som handlar om cykelpool →

Cykelvänlig bostadsrättsförening

Allt fler vill få sin vardagsmotion genom att cykla. En säker och tillgänglig cykelparkering underlättar för cyklisterna. Här följer tips på hur bostadsrättsföreningen kan bli mer cykelvänlig.

Fixa cykelrummet

Trängs alla cyklar huller om buller i cykelrummet? Finns det många trasiga cyklar, eller cyklar som ser ut som de inte använts på flera år? Då kan det vara en idé att fixa cykelrummet.

Börja med att rensa bort gamla cyklar

Fösta steget för att fixa cykelrummet är att rensa bort gamla cyklar. Det är bra att göra detta regelbundet, gärna en gång om året, till exempel innan vintern. Informera de boende i god tid innan om att föreningen ska genomföra en cykelrensning och när. Cykelägare ska ha möjlighet att märka upp sina cyklar innan rensningen.

Förvara cyklar som inte blivit märkta på annan plats i minst tre månader. Under den perioden ska ägaren ha möjlighet att hämta sin cykel, sätt upp information om det i cykelrummet. Efter tre månader övergår äganderätten till fastighetsägaren som kan sälja, skänka bort eller skrota cyklarna.

Tips! Det finns företag som kostnadsfritt kan hämta upp gamla cyklar och även företag som sköter hela processen med uppmärkning/utrensning/bortforsling.

Planera ett bra cykelrum

Planera noga för att få plats med många cyklar på liten yta. Det finns olika varianter av cykelförvaring i olika prisklasser både för golv, väggar och i tak. Prata med en leverantör om vad som passar bäst.

Här är några enkla lösningar som också går att kombinera:

 • Traditionella cykelställ på golvet. Parkering i olika höjdnivåer så att cyklarna inte fastnar i varandra. Med en extra låsbygel går det att låsa fast cykeln i ramen.
 • Fasta krokar på en regel på väggen. Häng upp cyklarna i framhjulet stående mot väggen.
 • Rörliga krokar på enkla metallstänger är ett bra alternativ för cyklar som sällan blir använda. Fäst stången i taket, på väggen eller ställ på en ställning på golvet. Häng cyklarna i framhjulet, de går sedan att packa ihop. Cirka 3–4 cyklar per meter får plats.

Det finns också andra lite dyrare alternativ som cykelställ med två våningar och väggfasta cykelliftar. Som komplement till cykelställ kan det vara bra att måla golvet i olika färger för att visa om det är en fri yta eller uppställningsyta.

På Svenska cykelrums hemsida finns exempel, bilder och inspiration på olika typer av cykelförvaring →

Flera tips för ett bra cykelförråd:

 • Installera automatiska dörröppnare till cykelförrådet och andra dörrar som cyklister behöver passera.
 • Sätt in ramper på trappsteg och ta bort trösklar till cykelförrådet.
 • Ska en lådcykel få plats? De flesta lådcyklar går in genom vanliga dörrar, men se till att den också har utrymme att svänga.
 • Måla väggarna och sätt in bra belysning så blir cykelrummet en trevlig plats att vara på.
 • Gör i ordning ett hörn i rummet till en liten cykelverkstad. Där kan den som vill både meka med sin cykel och pumpa sina däck. En gemensam verktygslåda underlättar. Den kan till exempel innehålla en fotpump (gärna med lufttrycksmätare eller kompressordriven), däckavtagare, skruvmejsel, avbitartång, skiftnyckel, momentnyckel, insexsnycklar (4, 5, 6 med fler), kedjebrytare och fasta nycklar (till exempel 8, 10, 13, 15 med fler). Det finns flera leverantörer som erbjuder detta som paket.

Får föreningen använda skyddsrummet som cykelrum?

Ja, ni får använda ert skyddsrum som cykelrum i fredstid förutsatt att ni;

 • Ser till att alla skyddsrummets olika detaljer är åtkomliga för löpande underhåll och inspektion
 • Kan ställa i ordning skyddsrummet fullständigt inom två dygn
 • Förvarar all skyddsutrustning som går att demontera i ett särskilt förråd
 • Inte gör några större ändringar i skyddsrummets stomme eller installationer.
 • Inte försämrar skyddsrummets skyddsförmåga. Läs mer om skyddsrum.

Fixa en bra cykelparkering utomhus

Anpassa antalet platser på cykelparkeringen efter antalet cyklar om det är möjligt. Ska föreningen sätta upp nya ställ är det bra om det är minst 60 cm mellan varje ställ och att det finns en båge som gör det möjligt att låsa fast cykeln i ramen. Belysning gör parkeringen trevligare och tryggare.

Gör om en parkeringsruta till cykelparkering

En vanlig parkeringsplats kan enkelt göras om till parkering för ungefär 8 cyklar. Genom att sätta in tvåvåningsställ eller cykelliftar får ni plats med fler. Har ni lite bredare parkeringsrutor, exempelvis med måtten 3,2 * 5 meter, kan en sådan ruta göras om till en cykelparkering för upp till 24 cyklar med hjälp av tvåvåningsställ eller cykelliftar.

Erbjud cykeltvätt

En cykel håller längre om den sköts väl, särskilt om den används året om i salt och slask. Det är ett stort plus att ha möjlighet att spola bort lera och salt från cykeln i anslutning till huset eller cykelparkeringen.

Hyr in cykelservice

Samla medlemmarna kring en gemensam servicedag och hyr in ett mobilt serviceteam. Ett servicetillfälle i innerstaden kostar omkring 1 500 kr per tillfälle och 800 kr per cykel. Föreningen kan stå för den fasta kostnaden och medlemmarna själva för sin egen cykelservice.

Här finns företag som erbjuder cykelservice hos bostadsrättsföreningar i Stockholms stad →

Fixa en cykelpool

En lastcykel eller en elcykel kan vara en stor investering för ett enskilt hushåll. Särskilt om den inte används så ofta. Då är det billigare att dela på inköpskostnaden i en cykelpool. En cykelvagn kan också vara bra att dela, eftersom den tar stor plats i cykelrummet.

Det finns olika sätt att lösa tillgången till cyklar, bokning, betalning och service. Vilken passar bäst hos er? Hitta en lösning som håller över tid och som inte är beroende av en enskild persons engagemang. Utse också en cykelansvarig person, eller grupp, så att fler kan dela på det som behöver göras. Det kan handla om att vara kontaktperson för service, bokningssystemet eller för föreningsmedlemmar som har frågor.

Anlita befintlig cykelpool

Föreningen hyr en komplett cykelpool med cyklar, bokningstjänst och service. Detta är det dyraste men också det enklaste alternativet.

Det vanligaste är att hyra cyklarna per månad. Exempel på vad det kan kosta för en förening (exklusive moms):

 • 350 kr/månad för en vanlig cykel
 • 600 kr/månad för en elcykel
 • 550 kr/månad för en lastcykel
 • 750–1 600 kr/månad för en ellastcykel.

Om medlemmar ska betala för att använda cyklarna görs det via bokningstjänsten (i en app).

Prisexempel: Total kostnad för två elcyklar och två lastcyklar blir cirka 27 000 kr per år (exkl moms).* Priset avser hyra under en bestämd tidsperiod på cirka 3 år. Utöver detta tillkommer kostnader för eventuella reparationer.

Här finns företag som erbjuder cykelpooler → 

Skaffa egna cyklar – anlita bokningstjänst

Föreningen köper in egna cyklar men hyr en bokningstjänst och service för cyklarna.

Prisexempel: Att köpa in två elcyklar och två ellastcyklar av bättre modell kan kosta cirka 12 000 kr/år (räknat på en livslängd på 10 år).

Det finns olika typer av bokningssystem. För en förening med ett fåtal cyklar blir det billigast med digitala lås. Vid fler än fem cyklar lönar det sig med ett nyckelskåp. För en föreningen med både bil- och cykelpool är ett nyckelskåp en bra lösning för samtliga nycklar.

Exempel på bokningssystem:

 • Digitalt cykellås som kopplas till en app där cykeln bokas. Det är enkelt att använda för cyklister som är vana vid smartphones. En nackdel är att de säkraste låsen på marknaden inte kan öppnas digitalt och att låsen då och då behöver laddas. Eventuell betalning för användarna sker via appen.
  Prisexempel: Smarta lås kostar cirka 2 500–3 000 kr att köpa in. Sedan kostar det cirka 60–80 kr per månad, beroende på vilket typ av lås det är.
 • Digitalt nyckelskåp som kopplas till en app där cykeln bokas. Fördelen är att ni kan välja vilka lås ni vill och att ni kan ha flera olika nycklar i varje fack i skåpet. Eventuell betalning för användarna sker via appen.
  Prisexempel: Ett nyckelskåp kostar cirka 20 000 kr att köpa in, sedan tillkommer en månadskostnad på cirka 200 kr för skåpet och cirka 30 kr per cykel/fordon.
 • Endast bokningssystem, till exempel något av de leverantörerna använder eller ett webbaserat såsom Supersaas. Systemet behöver kompletteras med lås och tillgång till nyckel på något sätt. Exempelvis kan medlemmar som använder cyklarna regelbundet få egen nyckel och de som använder cyklarna mer sällan får låna av någon som har nyckel. Fundera på om föreningen ska ta en depositionsavgift och skriva ett användaravtal i samband med att en nyckel lånas ut.

Här finns företag som hjälper till att driva cykelpooler →

Starta egen cykelpool

För en liten förening eller en förening med många engagerade medlemmar är ett tredje alternativ att köpa egna cyklar, ha ett eget bokningssystem (till exempel pärm eller tavla) och bara teckna ett serviceavtal med en leverantör. Många cykelbutiker erbjuder serviceavtal.
Prisexempel: Ett servicetillfälle i innerstaden kan kosta omkring 1 500 kr per tillfälle och 800 kr per cykel. Med fyra cyklar och service två gånger om året blir det runt 6 000 kr om året.

Här finns företag som erbjuder serviceavtal →

Finansiera cykelpoolen

De som använder cykelpoolen kan betala en årsavgift och/eller ett timpris. Ett exempel kan vara 200–500 kr/år och/eller 10–20 kr/timme (eventuellt med en maxavgift per dygn). Detta kan  bokningstjänsterna som leverantörerna erbjuder administrera.

Var ska cyklarna stå?

Förvara cyklarna lättillgängligt nära bostäderna. Elcyklar behöver laddmöjligheter och ska helst stå inomhus för att batteriets livslängd ska bli så lång som möjligt.

Finns det inte plats i cykelrum inomhus kan en väderskyddad parkering på en innergård fungera. En förening som har egna parkeringsplatser kan göra om en ruta till cykelparkering. Sätt gärna upp en bur med tak för att skydda cyklarna från väder och vind samt minska risken för stölder.

Hur många cyklar behöver vi?

Det är bra att ha minst två cyklar i cykelpoolen. 15–20 hushåll per cykel kan vara lagom.

Vilka cyklar ska vi välja?

Det finns mängder av cyklar på marknaden och det kan vara svårt att välja. Ta gärna hjälp av en leverantör.

Fråga också gärna cykeltillverkaren om hur det ser ut i leverantörskedjan för batterier till elcyklarna. Det förekommer ibland barnarbete och undermåliga arbetsförhållanden vid utvinning av metallerna till batterierna.

Tips, jämförelser och saker att tänka på vid val av cykel:

 • Gröna bilisters test av elcyklar.
 • Miljöfordon.ses översikt över olika modeller av lastcyklar. Här finns även tips på saker att tänka på vid val av lastcykel.

Saker att fundera på om ni vill driva en cykelpool helt eller delvis i egen regi:

Hantera stöldrisken

Tyvärr finns det idag ingen prisvärd försäkringsmodell för cyklar. Om användarna ska betala för att vara med i cykelpoolen kan en lösning kan vara att ta höjd för en eventuell stöld i prismodellen. Ett annat alternativ kan vara att låta den som använde cykeln vid tillfället för stölden ta det på sin hemförsäkring. (Observera att alla hemförsäkringar inte täcker detta. Alla medlemmar i cykelpoolen bör då kontrollera sin försäkring).

Välj lås efter cykelmodell. En dyrare cykel kräver ett dyrare och säkrare lås. Det finns extra säkerhetslösningar att köpa till, såsom GPS-spårning, rörelselarm, DNA- och UV-märkning. Skriv upp cykelns ramnummer. Informera medlemmarna om att försöka parkera på en upplyst plats när de är ute och ta med elcykelns batteri när de parkerar cykeln ute.

Serva cyklarna

Det är bra att serva cyklarna minst två gånger om året. Om föreningen vill sätta på vinterdäck är det smart att ta servicen i samband med det. Det finns flera cykelbutiker som erbjuder serviceavtal. Det finns även flera cykelverkstäder som erbjuder mobil cykelservice där mekanikerna kommer ut till fastigheten och utför servicen.

Mest prisvärt är ofta att teckna avtal om regelbunden service två gånger om året och sedan köpa till enstaka servicetillfällen vid behov. Kanske kan föreningen också investera i en enklare verktygslåda för att själva kunna åtgärda enklare fel. Det är även viktigt att hitta ett system för att kommunicera servicetillfällen till användarna så att alla cyklar är på plats vid servicetillfället.

De leverantörer som erbjuder digitala bokningssystem erbjuder även service med digital bokning. Varje användare kan själva rapportera i appen om det uppstått några problem och leverantören kan meddela servicetillfällen till alla användare genom appen.

Informera medlemmarna

Kom ihåg att informera medlemmarna om att cykelpoolen finns, hur den funkar och vad de behöver tänka på när de använder cyklarna.

Bilpool i bostadsrättsförening

Visste du att en vanlig svensk bil står parkerad 95 procent av tiden? I bostadsrättsföreningen finns en vana att dela: Hus, trappuppgångar, gård, kanske tvättstuga och garage. Det finns många fördelar med att även dela bil med sina grannar.

 • Att ha tillgång till en bil nära hemmet gör det lätt att använda den.
 • En bilpoolsbil kan ersätta fem privata bilar och därmed även fem parkeringsplatser. Om flera i samma hus delar bil minskar behovet av antalet parkeringsplatser i föreningen.
 • Fördelningen av föreningens parkeringsplatser blir mer rättvis när fler kan dra nytta av dem.
 • Föreningen blir mer attraktiv för de som inte vill eller kan ha en egen bil.

Så funkar en bilpool

En bilpool är en form av bildelning där flera personer tillsammans har en eller flera bilar. Det krävs i regel 8 – 30 hushåll per bil för att driva en bilpool. Bilpoolen kan fungera på två olika sätt. Det kan vara ett företag som driver en bilpool och säljer tjänsten. En förening, till exempel en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening, kan också driva en egen bilpool där ett antal personer delar på flera bilar.

Upplåt parkeringsplats till en bilpool

Bilpoolsföretaget erbjuder bilpoolstjänsten till medlemmar i bilpoolen och tar hand om allt annat utom att tanka. Som medlem i bilpoolen betalar du en fast avgift för att ha tillgång till poolens bilar och en rörlig avgift när du använder bilen, men det kan skilja sig mellan företag och medlemskap.

Om en bostadsrättsförening hyr ut en parkeringsplats till en kommersiell bilpool får alla som är medlemmar i bilpoolen använda bilen som står där. De boende i föreningen kan bli medlemmar i bilpoolen och har förmånen att bilen finns nära hemmet. Det går även att begränsa bilpoolen så att bara bostadsrättsföreningens medlemmar får använda den, men det är ett dyrare alternativ.

Läs om bostadsrättsföreningen som upplät parkeringsplats för två bilpooler →

Vad krävs av parkeringsplatsen?

Det här tittar bilpoolsföretagen på när de avgör om det är intressant att ställa ut en bilpoolsbil på en parkeringsplats:

 • Platsen ska vara lätt att hitta och trygg att ta sig till och från. Om det rör sig om flera platser ska de ligga bredvid varandra.
 • Det ska gärna finnas en mix av företag och privatpersoner i området. Då blir bilarna nyttjade som mest både på dagtid, helger och kvällar.
 • Att det finns cykelställ – många cyklar till poolen.
 • Mobiltäckning med alla operatörer för att kunden måste kunna få kontakt med bilen.
 • Om bilen står i ett garage ska det gärna vara längre öppettider, till exempel 05–24 så att inte öppettiderna begränsar uthyrningen av bilar.
 • Att det finns digital inpassering eller kodlås till garaget – då kan kunden få koden via sms innan bokningen startar. Är det bom ska avläsningen av registreringsnummer gärna ske automatiskt så slipper man hantera inpasseringskort.

Starta egen bilpool

Föreningen kan själva köpa in eller leasa en eller flera bilar. När en bostadsrättsförening driver en egen bilpool delar medlemmarna på de fasta kostnaderna och vissa arbetsuppgifter kopplade till bilarna, som biltvätt, byte av däck och annan service. Föreningen bör även ha och administrera ett gemensamt boknings- och betalningssystem.

Exempel på boknings- och betalsystem:
mobilsystem.se →
supersaas.se →
zenitbilpool.se →
2ma.se

Läs om bostadsrättsföreningen som har en egen bilpool →

Regler om p-platser

På den mark föreningen äger bestämmer ni själva om det ska vara tillåtet att parkera och vem som ska få parkera där. På gatumark, all annan mark, finns det enligt lag inte möjlighet att få p-platser öronmärkta för bilpoolsbil.

Parkeringspolicy

Om föreningen vill skaffa bilpool kan det vara bra att ta fram en parkeringspolicy eller uppdatera den befintliga parkeringspolicyn så att den tar hänsyn till en bilpool. I en parkeringspolicy tar ni upp köregler, prissättning etc och där kan ni skriva in att parkeringsplatser till bilpooler ska vara prioriterade för att ge fler boende tillgång till bil.

Exempel på en formulering i en parkeringspolicy: ”Syftet med föreningens parkeringsplatser är att så många medlemmar som möjligt ska ha möjlighet att parkera sitt fordon på plats i närheten av fastigheten. Om fler personer i föreningen delar på en bil går dessa före i kön förutsatt att alla medlemmar har möjlighet att dela bilen.”

Vad ska jag göra om det här låter intressant?

Börja med att se över intresset i bostadsrättsföreningen. Skicka ut en enkät i brevlådorna och ställ frågan, exempelvis genom att använda denna mall. Bor du i en liten förening eller om det inte finns tillräckligt många som är intresserade av bilpool kan ni fundera på att gå ihop med andra närliggande föreningar. Ta också upp frågan med styrelsen. Kanske behöver föreningen även ta upp den på en stämma.