Aktuellt

2020

januari

adfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg

dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg aadfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg a

 

adfdagf agfag adg afg afg arg dasf afsg fagafg a

Bor du i Bostadsrätt och skulle vilja att ni hade bilpool, cykelpool eller bättre cykelförvaring. Du som är medlem i en bostadsrättsförening kan lämna in ett eller flera förslag till föreningens årsstämma. utanegenbil.se ger dig tips både om att skriv en motion och argument du kan använda.

Till årsstämman blir alla medlemmar inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

Så här skriver du en motion

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om
  • Skriv vad ärendet handlar om
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta
  • Skriv under dokumentet med ditt namn
  • Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse

Förslag på argument du kan använda om bil- och cykelpool

Rättvis användning av föreningens resurser

Att parkera på föreningens parkeringsplats är mer attraktivt än att ha så kallad boendeparkering. Det beror främst på att bilägarna har en fast plats och därmed slipper leta parkering och ta hänsyn till städdagar, men också för att det oftast är närmare boendet. Ändå är det billigare att stå på föreningens parkeringsplats. Det innebär att alla medlemmar är med och finansierar något som bara ett fåtal kan utnyttja. Samtidigt är kölistan till parkeringsplatserna lång och ibland hyrs parkeringsplatser ut i andra hand. Genom att använda en eller flera parkeringsplatser till en bilpool och/eller cykelpool blir det en mer rättvis fördelning av parkeringsutrymmet eftersom alla medlemmar kan utnyttja poolen.

 Insats för miljön och eventuellt ökat försäljningspris på lägenheterna

Att göra det lätt för föreningens medlemmar att resa utan egen bil är en insats för miljön och det gör fastigheten attraktiv. Allt fler blir intresserade av att klara sig utan egen bil och en förening som underlättar det och som har miljötänk är tilltalande för potentiella lägenhetsköpare.

Allt fler väljer cykeln som transportmedel

På marknaden finns nu flera olika typer av cyklar som kan fungera som alternativ till bil, såsom elcyklar och lastcyklar. En lastcykel eller elcykel kan vara en stor investering för ett enskilt hushåll, särskilt om den inte används så ofta. Om flera olika personer i föreningen skulle köpa lastcyklar skulle cykelrummet också snabbt bli fullt. Då är det smartare att dela på inköpskostnaden och utrymmet genom att ha en cykelpool.

Stökigt cykelrum

Alltför många cyklar trängs på en för liten yta i cykelrummet. Många cyklar är också trasiga och ser ut att aldrig användas. Detta gör det onödigt krångligt och svårt för dem som vill förvara sina cyklar där att också använda sina cyklar. Genom att rensa bort gamla trasiga cyklar och inreda cykelrummet med bättre cykelställ blir det lättare att cykla i föreningen. Det skulle också bli trevligare och skapa mindre irritation.